rosa film2

GDPR

GDPR – Den nya personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation och den ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen.
För oss på Showdans innebär det att vi måste fortsätta att ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver även uppgifterna för att kunna skicka information om kommande verksamheter.
För att underlätta vår administration lagrar vi uppgifter om namn på elev, mailadress och telefonnr.  Vi behöver även ha personnummer för att kunna placera eleven i rätt grupp. 
Vi har ett samarbete med ABF och våra närvarolister med informationen delas med dem. Förutom det så
lämnar vi inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.
Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon pågående aktivitet hos oss) maila oss på showdans@live.se så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information av oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.
I informationsmailet som kommer närmare starten kommer mer om bilder och film.
För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/