rosa film2

GDPR

GDPR – Den nya personuppgiftslagen
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation och den ersätter lagen om PUL – Personuppgiftslagen.
För oss på Showdans - Örnsköldsviks dansstudio innebär det att vi måste fortsätta att ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte. Vi behöver även uppgifterna för att kunna skicka information om kommande verksamheter.
För att underlätta vår administration lagrar vi uppgifter om namn på elev, mailadress och telefonnr.  Vi behöver även ha personnummer för att kunna placera eleven i rätt grupp samt till försäkringar.
Vi har ett samarbete med ABF och våra närvarolister med informationen delas med dem. Förutom det så
lämnar vi inte ut personuppgifter till annan part om inte personen som uppgifterna avser uttryckligen medgivit det. Undantaget är myndigheter som vi enligt lag är skyldiga att delge vissa uppgifter, till exempel i händelse av skatterevision eller polisutredning.
Om du inte vill att vi ska ha några uppgifter lagrade om dig, (förutsätter att du inte har någon pågående aktivitet hos oss) maila oss på showdans@live.se så tar vi bort dina uppgifter och du kommer inte längre att få någon information av oss om du inte anmäler dig till någon ny aktivitet hos oss.

Publicering av fotografier och rörlig media
Showdans - Örnsköldsviks dansstudio kan komma att publicera fotografier och annan rörlig media från vår utbildningsverksamhet på sociala nätverk såsom Facebook, Instagram, Youtube mm. När du anmäler dig till en kurs på Showdans - Örnsköldsviks dansstudio så samtycker du till sådan publicering och kan inte i efterhand kräva ersättning eller att publiceringen tas bort. Om elev inte får förekomma på sådan publicering är det målsmans ansvar att vid anmälan meddela Showdans - Örnsköldsviks dansstudio.

För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/