rosa film2

Schema höstterminen 2020

För att anmäla skicka ett mail till showdans@live.se  med denna information:

För och efternamn samt fullständigt personnummer på barnet som ska dansa 

Mailadress, mobilnummer och vilken grupp du önskar att gå i.

Grupperna kan komma att ändras beroende på anmälningarna. Finns det stort intresse kan vi lägga till grupper, eller tvärtom.

STORA SALEN

MÅNDAG
Supermini GRÖN   16.30 – 17.10
Minmån LILA           17.20 – 18.00
Måndag 1                 18.10 – 19.05
Måndag 2                 19.15 – 20.10
Måndag 23               20.10 – 21.05

TISDAG
Showgrupp 1          16.30 – 17.30
Showgrupp 2          17.30 – 19.00
Showgrupp 3          19.00 – 20.30

ONSDAG
Supermini BLÅ       16.30 – 17.10
Minions GUL           17.20 – 18.00
Lillaons                     18.10 – 18.50
Onsdag 1                  19.00 – 19.55

TORSDAG
Lillators                  16.30 – 17.10
Torsdag 1               17.20 – 18.15
Torsdag 2               18.25 – 19.20
Torsdag 3               19.25 – 20.20
Torsdag 4               20.20 – 21.15

SÖNDAG
Acro lilla                14.05 – 15.00
Acro 1                     15.10 – 16.05
Acro 2                     16.15 – 17.10
Teater 2                 17.30 – 19.30


LILLA SALEN
TISDAG
Acro mini Tis           16.40 – 17.20
Showgrupp 1           17.30 – 18.00

ONSDAG
Supermini RÖD        17.20 – 18.00

TORSDAG
Acro mini Tors          16.45 – 17.25
Teater 1                      18.15 – 19.10
 

Född 2013

Född 2010

Född 2009

MÅNDAGAR

Superminimån GRÖN

Måndagar kl 16,30-17,10
Barndans
Barn födda 2015-2017
Ledare är Elina och Ebba
Start 14 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

Minimåndag

Måndagar kl 17,20-18,00
Barndans
Barn födda 2013-2015
Ledare är  Ebba
Start 14 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

Måndag 1

Måndagar kl 18,10-19,05
Showdans
Barn födda 2011-2012
Ledare är Laila och Ebba
Start 7 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Måndag 2

Måndagar kl 19,15-20,10
Showdans - fortsättning
Barn födda 2006-2008
Ledare är Laila och Elina
Start 7 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info
GRUPPEN ÄR FULL

Måndag 2 & 3

Måndagar kl 20,10-21,05
Showdans - fortsättning
Barn födda 2004-2008
Ledare är Laila
Start 7 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Sång - Musikal

Måndag kl 18,00-18,45
Lilla Salen
Barn födda 2004-2008
Ledare är Carolina
Start ej bestämt ännu

 

Mer info

TISDAGAR

Showgrupp 1

Tisdagar kl 16,30-18,00
Showdans och dansteknik
Barn födda 2009-2011
Ledare är Laila och Moa
Start 1 september
Antal gånger: 12
Pris 1800 kr

Mer info
GRUPPEN ÄR FULL

Showgrupp 2

Tisdagar kl 17,30-19,00
Showdans och dansteknik
Barn födda 2006-2008
Ledare är Laila
Start 1 september
Antal gånger: 12
Pris 1800 kr

Mer info

GRUPPEN ÄR FULL

Showgrupp 3

Tisdagar kl 19,00-20,30
Showdans och dansteknik
Barn födda 2004-2006
Ledare är Laila
Start 1 september
Antal gånger: 12
Pris 1800 kr

Mer info

GRUPPEN ÄR FULL

Acrodans mini tis

Tisdagar kl 16:40-17:20
Lilla salen
Acrobatisk dans
Barn födda 2013-2015
Ledare är Elvira, Tilda 
Start 15 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

ONSDAGAR

Superminions acro BLÅ

Onsdagar kl 16,30-17,10
Barndans och acro
Barn födda 2014-2017
Ledare är Elvira och Tilda
Start 16 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info om barndans
Mer info om acrodans

Minionsdag

Onsdagar kl  17,20-18,00
Barndans
Barn födda 2014-2015
Ledare är Emilia och Tuva
Start 16 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

Lillaonsdag

Onsdagar kl  18,10-18,50
Barndans
Barn födda 2012-2013
Ledare är Tuva
Start 16 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

Onsdag 1

Onsdagar kl  19:00-19:55
Showdans
Barn födda 2007-2011
Ledare är Emilia
Start 9 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Superminions acro RÖD

Onsdagar kl  17,20-18,00
Lilla salen
Barndans och acro
Barn födda 2016-2017
Ledare är Elvira och Tilda
Start 16 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info om barndans
Mer info om acrodans

TORSDAG

Lillatorsdag

Torsdagar kl 16,30-17,10
Barndans
Barn födda 2012-2014
Ledare är Stina och Ebba
Start 17 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

Torsdag 1

Torsdagar kl 17,20-18,15
Showdans
Barn födda 2009-2011
(2012 som dansar 2 ggr/v)
Ledare är Laila och Stina
Start 10 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Torsdag 2

Torsdagar kl 18,25-19,20
Showdans- fortsättning
Barn födda 2006-2008
Ledare är Laila och Elina
Start 10 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Torsdag 3

Torsdagar kl 19,25-20,20
Showdans- fortsättning
Barn födda 2004-2006
Ledare är Laila
Start 10 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Torsdag 4

Torsdagar kl 20,20-21,15
Showdans fortsättning
Barn födda 2004-2006
Ledare är Laila
Start 10 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Teater 1

Torsdagar kl 18,15-19,10
Lilla salen
Teater
Barn födda 2009-2012
Ledare är Anna
Start 10 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info
GRUPPEN ÄR FULL

Acrodans mini tors

Torsdagar kl  16,45-17,25
Lilla salen
Acrodans
Barn födda 2014-2015
Ledare är Laila, Elvira och Tilda
Start 17 september
Antal gånger: 10
Pris 850 kr

Mer info

SÖNDAGAR

Acrodans lilla

Söndagar kl 14:05-15:00
Acrobatisk dans
Barn födda 2012-2013
Ledare är Laila, Elvira, Tilda 
Start 13 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Acrodans 1

Söndagar kl 15:10-16:05
Acrobatisk dans
Barn födda 2009-2011
Ledare är Laila, Elvira, Tilda
Start 13 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Acrodans 2 intermediate

Söndagar kl 16:15-17:10
Acrobatisk dans
Barn födda 2005-2010
Ledare är Laila, Elvira, Tilda
Start 13 september
Antal gånger: 11
Pris 1225 kr

Mer info

Teater 2

Söndagar kl 17,30-19,30
Teater
Barn födda 2005-2008
Ledare är Anna och Laila
Start 6 september
Antal gånger: 12
Pris 1800 kr

Mer info
GRUPPEN ÄR FULL